Aktuality:komplexné riešenie INTERIÉROV
- kuchyne, jedálne, obývačky, pracovne, spálne, detské izby, predsiene, kúpelne
 - SLUŽBY profesionálneho dizajnéra
 - REALIZÁCIA návrhu priamo VÝROBCOM

HISTÓRIA


Spoločnosť S.O.G. WOOD s.r.o. je  slovenský výrobca kancelárskeho nábytku, poskytujúci komplexné služby v oblasti návrhu a zariaďovania komerčných interiérov.


História  našej  nábytkárskej  firmy  sa  datuje  už  od  roku  1994,  kedy  bola  založená  spoločnosť        S.O.G. FURNITURE s.r.o.. So svojím technologickým vybavením sa spoločnosť zamerala na výrobu striekaného kancelárskeho nábytku z masívnej MDF dosky, aby zabezpečila a uspokojila požiadavky trhu na farebnú škálu povrchov. Zároveň bol vytvorený typ kancelárskeho nábytku s pevnou a stabilnou konštrukciou s dlhodobou životnosťou. Moderná technológia a kvalifikovaná pracovná sila umožnila spoločnosti zvíťaziť v rámci výberových konaní v prestížnych zákazkách, akými boli napr. vybavenia kancelárskych priestorov spoločností                   VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava, U. S. Steel a.s. Košice, SLOVNAFT a.s. Bratislava, SPP a.s. Bratislava, atď.


Vzhľadom na narastajúci dopyt, spoločnosť S.O.G. FURNITURE, v roku 1995 rozšírila svoje výrobné priestory, určené na výrobu kancelárskeho nábytku, o novú halu v Nozdrkovciach pri Trenčíne, aby naplno umožnila výrobu v súlade s modernými technológiami. K výrobným halám pribudli v roku 1998 nové administratívne priestory v centre Trenčína, ktoré boli v roku 2000 rozšírené o predajňu nábytku a doplnkov.


V roku 2006 bola založená spoločnosť S.O.G. WOOD s.r.o., ktorá zahájila vývoj a výrobu novej rady kancelárskeho nábytku zodpovedajúceho z hľadiska kvality a designového prevedenia európskemu štandardu. Nový nábytkový systém ponúka množstvo riešení pre zariadenie moderných kancelárskych a administratívnych priestorov. S rozvojom výrobných schopností spoločnosti úzko súvisel vývoj v oblasti služieb zákazníkom. Poradenstvo, typológia priestorov, návrh objektov v 3D vizualizácií, odborné konzultácie sa stali bežnou súčasťou práce obchodného oddelenia. Ako reakcia na dopyt zákazníkov vznikol v roku 2006 priamo pri výrobných priestoroch rozsiahly showroom prezentujúci našu produkciu. Od roku 2007 sa postupne vytvárajú prezentačné priestory po celom území SR, či už vo forme showroomov alebo expozícií.


Celý vývoj našej spoločnosti je vedený ústrednou myšlienkou: „čo najlepšie uspokojiť požiadavky a potreby našich zákazníkov tak, aby sa k nám vracali a pomáhali nám rozširovať históriu našej spoločnosti“.