Aktuality:komplexné riešenie INTERIÉROV
- kuchyne, jedálne, obývačky, pracovne, spálne, detské izby, predsiene, kúpelne
 - SLUŽBY profesionálneho dizajnéra
 - REALIZÁCIA návrhu priamo VÝROBCOM

SÚČASNOSŤ A CIELE


Spoločnosť S.O.G. WOOD s.r.o. sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb v oblasti návrhu a zariaďovania komerčných  interiérov. Orientuje  sa  na zariaďovanie objektových zákaziek  s úsilím v jednotnej  designovej  línii vybaviť interiéry  od  vrcholového riadenia  spoločnosti, cez  sekretariáty, veľkoplošné kancelárie, „call  centrá“, tímové ( projektové ), zasadacie a  rokovacie miestnosti až  po vstupné priestory, a tým prispievať k napĺňaniu korporálnej kultúry svojich zákazníkov.
Z hľadiska  designového  prevedenia   smerujeme k modernému  a  funkčnému interiéru  spĺňajúcemu požiadavky náročných európskych štandardov.


Hlavnou prednosťou našej firmy je univerzálnosť a schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka. Popri   permanentnom  dohľade   nad  kvalitou  výroby,  podporeným   adekvátnym  technologickým vybavením, venujeme veľkú pozornosť prípravnej fáze projektov. Interné grafické štúdio v spolupráci s externými designérmi a architektmi poskytuje široký priestor pre odborné konzultácie  zákazníckych potrieb  a  predstáv. Výsledkom  takejto   interakcie je  3D  model  priestoru, prípadne video animácia zariaďovaného  objektu, čo  zákazníkovi  poskytuje  priestor  k „ zhmotneniu“ jeho  predstáv  vrátane posúdenia  funkčnosti  a  variabilnosti  navrhovaného  riešenia.  Zároveň  posilňuje   emotívnu  väzbu k priestoru užívaného v budúcnosti.


V rámci podpory  svojej  obchodnej značky  je cieľom spoločnosti S.O.G. WOOD s.r.o.  aj naďalej rozširovať ponuku služieb a produktov, a tým zabezpečiť komplexné požiadavky svojich  zákazníkov zamerané na vysokú kvalitu, flexibilitu a konkurenčnú cenu.
V spolupráci s externými partnermi za prispenia vnútorného servisu neustále nachádzať nové formy riešenia interiérov a priblížiť ich čo najväčšiemu počtu potencionálnych klientov.Na spoluprácu sa teší tím S.O.G. WOOD.